ستاد هواداران سعید هاشم زاده
 
Chiefs support Saeid Hashemzadeh

بسمه تعالی

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق

حمدوسپاس خداوندمتعال راکه این ملت راعزت بخشیدوبه نعمت اسلام وانقلاب مفتخرساخت .

بازاین ملت شهرمان حماسه آفریدندوبالبیک به رهبرفرزانه خویش برگ زرین دیگری رادرتاریخ سرافرازخویش ورق زدند.

اینجانب سعیدهاشم زاده کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی شهرماکو برخودواجب می دانم بدین وسیله ازاین حضور حماسی مردم فهمیده شهرخویش تقدیروتشکر نموده وازتمامی کسانی که مرا مرهون لطف خویش قرارداده اند تقدیروتشکر نمایم.امیداست که خداونداین ملت راهمواره پایداروسرافرازنگه داردوقله های پیشرفت رامسخراین اراده های استوارگرداند.

لذامراتب تقدیروتشکرخویش را از صمیم قلب به حضورمردم شریف شهر اعلام می نما یم.وبرای عزیزانی که موفق به کسب آرای بیشترشده اندآرزوی توفیق روزافزون وتلاش بیشتردرجهت انجام امورمربوط به شهررادارم.

ضمناًازحضورمردم شریف درخواست می نماییم بامراجعه به وبلاگ وایمیل بنده مراازنظرات سازنده خویش بهره مندسازند.

www.gsem-1390.blogfa.com

hashemzadeh_saeid@yahoo.com


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 توسط سعید هاشم زاده

قابل توجه مردم و کاندیداهای انتخابات شورای شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

34ماده و 9 تبصره

در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم خرداد 1392 توسط سعید هاشم زاده

وامرهم شوری بینهم

همگرایی درشوراها  ؛  بهبودمدیریت شهری

شوراهای شهروروستایکی ازاصول معطل مانده قانون اساسی بودکه بعدازچندین سال احیاشده وشوروشعف وپویایی فوق العاده ای درسطح جامعه تادوردست ترین نقاط ایجاد کرد. مزایای این طرح برکسی پوشیده نیست وبرشمردن آن در حوصله این نوشته نیست .  هرطرحی هر چند  خوب و مفید بعدازچندین سال اجرابایدآسیب شناسی شده ونقاط ضعف ومعایب آنهابرطرف شده ونقاط قوتشان تقویت گردد .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم خرداد 1392 توسط سعید هاشم زاده
تمامی حقوق مطالب برای ستاد هواداران سعید هاشم زاده محفوظ می باشد